Associació catalana pel programari lliure, Catplus

cb2.png

Figure 1: Imatge d'una de les nostres activitats divulgatives – Foto: Jordi Verd.

Som una entitat de mentoria social amb programari lliure, que lluitem contra l'escletxa digital, divulgant i formant amb eines i conceptes de programari lliure, entenent les TIC com a element d'integració, innovació i creació d'oportunitats per a persones, empreses i organitzacions.

Des de l'Associació pel Programari Lliure de Catalunya, Catplus, treballem des de Barcelona, arreu de les comarques catalanes i per a tots els països amb ganes d'innovar per la via del programari lliure, doncs aquest és un discurs universal, sense més fronteres que la ignorància i el desconeixement.

L'associació catalana pel programari lliure, CATPLUS, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda amb número d'inscripció al registre d'entitats de la Generalitat: 57338-J/2 i al Cens d'activitats jurídiques amb NIF: G-55250740, per a la finalitat promulgada en l'Article segon dels nostres estatuts: Promoure l'ús i difusió de programari lliure, en qualsevol de les seves plataformes

« Fractura digital és, per tant, la distància social entre els que poden i els que no poden accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació, de manera que la manca d'accés es converteix en un element d'integració o exclusió social. Aquesta mancança pot ser atribuïble a la impossibilitat d'accés als sistemes d'informació, a la incapacitat per fer-los servir per manca de formació o bé a una limitació de la disponibilitat de recursos en xarxa. » – Font: Wikipedia (Fractura digital)

NOVETAT 2/7: Aprovada en assemblea la nova Secció de \(\LaTeX\) de l'Associació Catplus

Per a més informació contacteu amb info@catplus.cat o bé seguiu el nostre Twitter o FB: @acatplus

catpluslogo.png

Figure 2: Imatge corporativa (logotip) de la nostre associació

Índex

Novetats, jornades, tallers i conferències de l'entitat

Ia. Escola d'Estiu del Programari Lliure

A partir del repositori de conferències i tallers que que posem a disposició, la nostre entitat anirà programant al llarg d'aquest estiu diferents actes dels quals en podeu anar fer un seguiment a:

Serviu-vos doncs, d'anar visitant aquest enllaç per tal de conèixer les nostres properes activitats.

Assemblea GENERAL de l'associació Catplus

Celebrada amb nombrosa assistència de participants, la Ia. Assemblea General de l'associació aquest passat dissabte 2 de juliol del 2016, a la seu del local de LPPL.

N'ha destacat especialment la ratificació del tractat de col·laboració amb LPPL i, la creació de la Secció de \(\LaTeX\) de l'Associació catalana pel programari lliure

Aquest era l'ordre del dia:

Es convoca a tots els socis de l'entitat amb els següents cinc punts, com a ordre del dia:

 1. Informe d'activitats associatives del primer semestre i d'organització interna
 2. Aprovació definitiva de la Secció de \(\LaTeX\) de la nostre associació i subsegüent addició
 3. Presentació i aprovació del programa formatiu/escola d'estiu de l'entitat i annexes
 4. Informe de la proposta de conveni de col·laboració amb empreses i administracions
 5. Ratificació del tractat de doble pertinença i d'actuacions conjuntes amb el grup d'usuaris de Gnu/Linux

Comentari sobre el punt 3: En les darreres convocatòries de junta ordinària de l'associació Catplus, dates 13 de febrer, 2 d'abril i 21 de maig del 2016, es va proposar sense esmenes la prompta posada en funcionament de la nova Secció de \(\LaTeX\) de l'associació catalana pel programari lliure, amb un període d'activitats que ja ha entrat en funcionament, moment en que s'haurà de valorar l'aprovació DEFINITIVA de l'esmentada secció, la seva organització interna dins l'associació i sobretot, el seu programa d'actuacions.

Celebrada la xerrada: \(\LaTeX\) conceptes i possibilitats

Aquest passat dilluns 13 de juny del 2016, l'associació Catplus ha dut a terme amb gran èxit de participació, una conferència sobre el llenguatge de composició tipogràfica \(\LaTeX\) , tant des d'una vessant històrica i conceptual com d'usos i possibilitats educatives, culturals, i documentals en definitiva.

iesmyp.jpg

La xerrada ha estat impartida pel coordinador de la secció de \(\LaTeX\) de l'associació catalana pel programari lliure, a l'auditori de l'Institut Menéndez y Pelayo de Barcelona, amb l'assistència de 120 nois i noies estudiants del mateix institut, molts dels quals, no només ja estaven iniciats en \(\LaTeX\) sinó i que durant el passat curs acadèmic, ja havien anat entregant els treballs escolars editats amb \(\LaTeX\) . Aquest fet, fruït d'una experiència pionera en \(\LaTeX\) per a secundària, a càrrec del Dr. Joan Verdaguer, professor del mateix institut i bon divulgador del llenguatge \(\LaTeX\) és inèdita en ensenyament mitjà. Verdaguer, coincideix amb el ponent Esteve Ll., a valorar molt positivament l'avantatge competitiva d'aquests estudiants ara ja iniciats en \(\LaTeX\) a l'hora d'iniciar la seva carrera universitària en algunes facultats (sobretot estrangeres) que exigeixen que llurs treballs, projectes i tesis siguin siguin editats en aquest llenguatge de composició tipogràfica i editorial de qualitat científica.

Alhora, es va fer un esbós de les oportunitats laborals que com avantatge competitiva proveeix \(\LaTeX\) tant a l'hora de donar format als CV que en pocs anys realitzaran, com a l'hora d'especialitzar-se professionalment en edició de textos científics amb \(\LaTeX\) .

Vols saber-ne més sobre \(\LaTeX\) ?:

Celebrada la jornada de programari lliure a Collblanc

XIª Jornada (PaperLess) a l'INS Eugeni d’Ors (L’Hospitalet)

L'associació catalana pel programari lliure, Catplus, participava així en el marc de les XI jornades Paperless que aquest dissabte 28 s'han celebrat a l'IES Eugeni d'Ors de l'Hospitalet de Llobregat, assolint un intercanvi d'experiències tant del professorat, com d'assistents no docents i persones interessades en general, en actualitzar llurs competències digitals en programari lliure.

Des de Catplus es va contribuir a la jornada amb dues conferències; Una d'introductòria al llenguatge d'edició semàntica LaTeX i una altre sobre Chromebooks, que va mostrar alternatives de baix cost amb el sistema operatiu ChromeOS de Google.

«el programari lliure és especialment important difondre'l des de l'ensenyament secundari, per tal de crear una cultura tecnològica molt menys depenent del consumisme i alhora, molt més didàctica i participativa en tant que el programari lliure permetria a l'alumne, llegir, editar, modificar i difondre codi. De fet més enllà d'aprendre a programar, la llibertat de programari inculca uns valors i una cultura crítica que convé i molt en l'àmbit tecnològic, per no acabar adoptant eines massa circumstancials a modes o tendències.» – Assoc. Catplus.

L'associació conclou que «volem treballar per a la divulgació del programari lliure i dels valors que ens aporta de llibertat, equitat i lluita contra la fractura social i digital. Estem parlant d'innovació oberta, de TIC's pensades també per a la integració social i l'assoliment d'oportunitats per a persones, entitats, empreses i administracions. A Europa el programari lliure ja és gairebé una qüestió d'ètica en moltes administracions.»

NOTA: Diposem de l'audio, video i transcripció de les xerrades de Catplus, així com de les presentacions i d'altri material formatiu aportat. No dubteu en demanar-ho a: info@catplus.cat

INSTITUT EUGENI D'ORS
DATA: 28 MAIG del 2016
LLOC: Adreça: Carrer Vallparda, 32, 08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Ubicació Google Maps: https://goo.gl/maps/4asqETKGTyy

PROGRAMA i programa detallat de la Jornada: https://goo.gl/5UvkzC

HORARI TEMA DE LA CONFERÈNCIA PONENT
9:30-10:00 Institut Eugeni d'Ors. Aprendre per poder comunicar" (Joan F. Alcaraz)
10:00-10:30 Introducció a la traducció de programari lliure (Softcatalà)
10:30-11:00 Pausa  
11:00-12:30 Taller de traducció (Softcatalà)
12:30-13:30 LaTeX per a l’automatitzacio de procesos editorials (Associació Catplus)
13:30-14:15 Markdown, un llenguatge de marques senzill. (Manel Sales)
14:15-15:00 Chromebooks "low cost" (Pau Saura/Joan de G.

ORGANITZA:

Per a més informació contacteu amb info@catplus.cat o bé seguiu el nostre Twitter: @acatplus

Què fem?

catpluslogo.png

«Promoure l'ús i difusió de programari lliure, en qualsevol de les seves plataformes» «Promover el uso y difusión de software libre, en cualquiera de sus plataformas.» «Promote the use and spread of free software in all its platforms» «Promouvoir l'utilisation et la diffusion des logiciels libres dans l'ensemble de ses plates-formes»

Treballem amb un projecte general, alhora que realitzem projectes formatius adaptats a la creació d'oportunitats socio-laborals i d'avantatge competitiva:

Recursos documentals, repositoris, i de programari

Centre de documentació virtual DOC+

Repositori d'actes i jornades.

En aquesta pàgina es descriuen les diferents possibilitats en quant a formats i continguts d'actes formatius i divulgatius:

Dossier informatiu cat+

Documentació sobre l'activitat de Catplus, descarregable en PDF:

Tutorial online:

Programes, eines i recursos divulgatius:

Recursos d'autoaprenentatge

Projecte sysadmin.cat de recursos d'autoaprenentatge (multilingüe) per a l'administració de sistemes Gnu/Linux (sysadmin):

Programa d’integració social TIC amb Programari Lliure

El document incorpora 4 tipologies diferenciades d'activitats, incloent l'exemple de fitxa de proposta d'activitat «Llarga vida al teu ordinador»

Programa de foment de la competitivitat empresarial amb TIC obertes

Repositoris de codi

Xarxes socials

http://www.twitter.com/acatplus

Fer un donatiu, ajudar, col·laborar

Podeu si ho desitjeu, també fer-nos un donatiu. Moltes gràcies! :

Per tal d'ampliar-vos informació, oferir col·laboració, ajudar i ser ajudats, contacteu amb info@catplus.cat o bé seguiu el nostre Twitter o FB: @acatplus

Documentació

Documentació descarregable en PDF:

Dossier A4

Dossier A3

Com es va crear el DOSSIER+:

Qui som?

Som un grup multi-disciplinar de persones amb vocació per a la divulgació i difusió del programari lliure i llurs objectius socials, tecnològics i laborals. La nostre junta directiva i fundacional, està integrada per divulgadors tècnics informàtics, amb sòlids coneixements d'administració i programació de sistemes GNU/Linux i evidentment, dels principis rectors del programari lliure, així com de l'anomenada filosofia UNIX i els seus tenets.

Estructura interna i organització

Sorry, your browser does not support SVG.

Què som?

L'associació catalana pel programari lliure, CATPLUS, és una entitat sense ànim de lucre, constituïda amb i per, la finalitat que figura en l'apartat segon dels nostres estatuts:

Art. 2. Promoure l'ús i difusió de programari lliure, en qualsevol de les seves plataformes

Etimologia de Catplus

El nom 'CATPLUS' intenta recollir l'esperit intencional de l'extint CatPL, estenent el nom amb una major eufonia; Catalunya com a àmbit proper d'actuacions i PLus, en referència a les sigles PL de Programari Lliure.

Què no som?

No instal·lem, formategem, reparem…; No som ni volem ser un grup de "serveis tècnics a domicili", en tot cas ensenyem a pescar, no donem peixos. No formem part ni estem vinculats a cap empresa o grup comercial amb interessos contraris dins els camps objecte de la nostre divulgació. Per suposat, no estem vinculats com associació a cap grup polític ni derivat.

Objectius i mètodes de L'Associació

Doblement Socials i Tecnològics; Treballar per la divulgació del programari lliure i dels valors que ens aporta de llibertat, equitat i lluita contra la fractura social i digital. Estem parlant d'innovació oberta, de TIC's pensades també per a la integració social i l'assoliment d'oportunitats per a persones, entitats, empreses i administracions. A Europa el programari lliure ja és gairebé una qüestió d'ètica en moltes administracions.

Metodologies per assolir les finalitats

L'associació cat+ es proposa realitzar les activitats següents (art.2 cont.):

1. Divulgació; Realització de jornades, xerrades i tallers
2. Formació; Realització de cursets, material didàctic i convenis
  formatius

Àmbit territorial d'actuació(ns)

Els estatuts especifiquen quin és el nostre àmbit territorial d'activitat, sense excloure tanmateix activitats fora de Catalunya, tant a la resta de pobles d'Espanya, com en les veïnes comarques nord-catalanes de l'estat francès.

Article 3.2 Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Estem legalment constituits?

SÍ. L'Associació pel programari lliure de Catalunya CATPLUS està legalment constituïda i registrada a diferents administracions i amb l'acta fundacional i llurs estatuts degudament validats i, descarregables a http://ssh-catplus.rhcloud.com/estatuts_catplus.pdf. Amb número d'inscripció al registre d'entitats de la Generalitat: 57338-J/2 i al Cens d'activitats jurídiques amb NIF: G-55250740 del Ministeri d'Hisenda.

Registres i documents oficials de l'entitat CATPLUS

Registre legal

Article 1er. del Capítol I dels estatuts de CATPLUS: «Amb la denominació Associació pel programari lliure de Catalunya CATPLUS es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i els seus estatuts.»

Descarregar estatuts via shell

$ wget http://ssh-catplus.rhcloud.com/estatuts_catplus.pdf

Els quatre principis del programari lliure

Un programa és programari lliure, si:

 1. Teniu el dret a executar el programa com vulgueu, per qualsevol propòsit.
 2. Teniu dret a modificar el programa per adaptar-lo a les vostres necessitats (per fer aquest dret efectiu, heu de disposar d'accés al codi font, ja que fer canvis a un programa sense disposar d'ell pot ser una tasca extremadament difícil).
 3. Teniu dret a redistribuir còpies, bé gratuitament o bé fixant un preu per elles.
 4. Teniu dret a distribuir versions modificades del programa, de manera que la comunitat pot beneficiar-se de les vostres millores.

Algunes propostes (externes) per aprofundir en PL:

Com fer-se soci individual, corporatiu o institucional?

Entitats col·laboradores

 • Aquesta web gaudeix d'un pla gratuït de microhosting mercès CDMON
 • Ens dona suport edicions.cat edicions tècniques i científiques en format \(\LaTeX\)

Hem col·laborat conjuntament:

Contactar amb nosaltres

Vols ser soci de cat+, contactar, proposar un esdeveniment, col·laborar i/o romandre informat? La via més ràpida de contacte és al correu info@catplus.cat. Per a més informació també és pot consultar la nostre pàgina web www.catplus.cat alhora que per fer la sol·licitud d'alta de soci i/o demanar un model de conveni de col·laboració, es pot contactar pel mateix correu info@catplus.cat

screenshot.png

Author: Associació pel programari lliure de Catalunya, Catplus (info@catplus.cat)

Date:

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.3.4)

Validate